Every Child is an Artist

啟思幼稚園邀請家長同小朋友參與「Every Child is an Artist」活動,大家一齊化身為藝術家,讓小朋友發揮創意,將濃厚嘅藝術氛圍滲透校舍每一個角落,盡顯藝術潛能。 究竟小小藝術家點樣設計校園?我哋一起欣賞影片啦!